Nghệ 365 curcumin Hàn Quốc Premium

Thương hiệu : Hàn Quốc

2.400.000₫

Mô tả :

Nghệ 365 curcumin Hàn Quốc Premium - Nghệ vàng là thành phần quen thuộc đã được dân gian xem là bài thuốc phòng chống ung thư, điều trị viêm loét dạ dày, giải rượu, trị mụn, làm đẹp da,... Nghệ cũng đã được điều chế dưới dạng viên giúp hỗ trợ sức khỏe và làm đẹp. - Nghệ nano 365 curcumin Hàn Quốc premium  là sản phẩm của việc ứng dụng khoa học hiện đại vào điều chế tinh chất nghệ. Nghệ nano dưới dạng phân tử siêu nhỏ, giúp tăng hấp thu curcumin vào máu gấp 1000 lần so với nghệ tươi -...
Số lượng

Nghệ 365 curcumin Hàn Quốc Premium

- Nghệ vàng là thành phần quen thuộc đã được dân gian xem là bài thuốc phòng chống ung thư, điều trị viêm loét dạ dày, giải rượu, trị mụn, làm đẹp da,... Nghệ cũng đã được điều chế dưới dạng viên giúp hỗ trợ sức khỏe và làm đẹp.

- Nghệ nano 365 curcumin Hàn Quốc premium  là sản phẩm của việc ứng dụng khoa học hiện đại vào điều chế tinh chất nghệ. Nghệ nano dưới dạng phân tử siêu nhỏ, giúp tăng hấp thu curcumin vào máu gấp 1000 lần so với nghệ tươi

- Bên cạnh đó, Tinh Chất Nghệ Nano 365 Curcumin Premium Hàn Quốdạng nước vô cùng tiện lợi khi bổ sung, phù hợp với mọi đối tượng, đặc biệt cho phụ nữ sau sinh, người bị viêm loét dạ dày, gan yếu, người muốn làm đẹp da.

 𝖯𝗋𝖾𝗆𝗂𝗎𝗆 𝖢𝗎𝗋𝖼𝗎𝗆𝗂𝗇 𝗄𝗁á𝖼 𝗀ì 𝗏𝗌 𝗆ẫ𝗎 𝖼ũ?

𝖧à𝗆 𝗅ượ𝗇𝗀 𝖼𝗎𝗋𝖼𝗎𝗆𝗂𝗇 𝖼ả𝗂 𝗍𝗂ế𝗇 tăng những 30% 𝖧𝗂ệ𝗎 𝗊𝗎ả 𝖼𝖺𝗈 & 𝗍𝗁ờ𝗂 𝗀𝗂𝖺𝗇 𝗌ử 𝖽ụ𝗇𝗀 𝗇𝗀ắ𝗇 𝗁ơ𝗇 𝗆à 𝗏ẫ𝗇 đạ𝗍 𝗁𝗂ệ𝗎 𝗊𝗎ả --> 𝗍𝗂ế𝗍 𝗄𝗂ệ𝗆 𝗁ơ𝗇 𝗇𝗁𝗂ề𝗎 𝗅ầ𝗇!

𝖡ổ 𝗌𝗎𝗇𝗀 𝖼𝗁𝗂ế𝗍 𝗑𝗎ấ𝗍 𝗁𝗈𝖺 Oải hương Bồ Đào Nha 𝗀𝗂ú𝗉 𝖽𝖺 đà𝗇 𝗁ồ𝗂, 𝗌ă𝗇 𝖼𝗁ắ𝖼 𝗏à đẩ𝗒 𝗇𝗁𝖺𝗇𝗁 𝗊𝗎á 𝗍𝗋ì𝗇𝗁 𝗍á𝗂 𝗍ạ𝗈 𝖽𝖺.

 𝖧𝗈ạ𝗍 𝖼𝗁ấ𝗍 𝖦𝗅𝗒𝖼𝖾𝗋𝗂𝗇: 𝗇𝗀ă𝗇 𝗇𝗀ừ𝖺 𝗊𝗎á 𝗍𝗋ì𝗇𝗁 𝗅ã𝗈 𝗁𝗈á, 𝗇𝗀ă𝗇 𝗇𝗀ừ𝖺 𝗄í𝖼𝗁 ứ𝗇𝗀 𝖽𝖺 𝗏à 𝗁ỗ 𝗍𝗋ợ 𝗊𝗎á 𝗍𝗋ì𝗇𝗁 đ𝗂ề𝗎 𝗍𝗋ị 𝗆ụ𝗇.

𝖵ớ𝗂 𝗇𝗁ữ𝗇𝗀 𝖼ả𝗂 𝗍𝗂ế𝗇 𝗆ớ𝗂, 𝖼á𝖼 𝖼ô𝗇𝗀 𝖽ụ𝗇𝗀 𝖼ủ𝖺 𝖭𝖺𝗇𝗈 𝖢𝗎𝗋𝖼𝗎𝗆𝗂𝗇 𝟥𝟨𝟧 𝖯𝗋𝖾𝗆𝗂𝗎𝗆 𝗌ẽ 𝗍ă𝗇𝗀 𝟧𝟢% 𝗌𝗈 𝗏ớ𝗂 𝖽ò𝗇𝗀 𝖭𝖺𝗇𝗈 𝖢𝗎𝗋𝖼𝗎𝗆𝗂𝗇 𝟥𝟨𝟧 𝖼ũ.

 𝖳á𝖼 𝖽ụ𝗇𝗀 𝗍𝗎𝗒ệ𝗍 𝗏ờ𝗂 𝖼ủ𝖺 𝖭𝗀𝗁ệ 𝖳𝗂𝗇𝖺 𝖼𝗁𝗂𝖺 𝗌ẻ 𝗊𝗎𝖺 𝗋ấ𝗍 𝗇𝗁𝗂ề𝗎 𝗅𝗂𝗏𝖾𝗌𝗍𝗋𝖾𝖺𝗆𝗌 𝗋ồ𝗂:

- 𝖯𝗁ò𝗇𝗀 𝗇𝗀ừ𝖺 𝗎𝗇𝗀 𝗍𝗁ư, 𝗍𝗂𝗆 𝗆ạ𝖼𝗁 (𝗄ế𝗍 𝗁ợ𝗉 𝖼ù𝗇𝗀 𝖮𝗆𝖾𝗀𝖺𝟥 𝗍ạ𝗈 𝗋𝖺 𝖼𝗁ấ𝗍 𝗀𝗂ú𝗉 𝖼á𝖼 𝗍ế 𝖻à𝗈 𝗅ỗ𝗂 𝗍ự 𝗍𝗂ê𝗎)

- 𝖢𝗁ữ𝖺 𝗏𝗂ê𝗆 𝗅𝗈é𝗍 𝖽ạ 𝖽à𝗒, 𝗍á 𝗍𝗋à𝗇𝗀

- 𝖧ỗ 𝗍𝗋ợ đ𝗂ề𝗎 𝗍𝗋ị 𝖼á𝖼 𝖻ệ𝗇𝗁 𝗏ề 𝗍𝗂ê𝗎 𝗁𝗈á

- 𝖧ỗ 𝗍𝗋ợ 𝗀𝗂ả𝗆 𝗆ỡ 𝗅à𝗆 đẹ𝗉

- 𝖭𝗀ă𝗇 𝗇𝗀ừ𝖺 𝗆ụ𝗇, 𝗀𝗂ả𝗆 𝗍𝗁â𝗆 𝗇á𝗆

- 𝖧ỗ 𝗍𝗋ợ 𝗊𝗎á 𝗍𝗋ì𝗇𝗁 𝗍á𝗂 𝗍ạ𝗈 𝗍ế 𝖻à𝗈 𝖽𝖺 𝗀𝗂ú𝗉 𝗆𝖺𝗎 𝗅à𝗇𝗁 𝗌ẹ𝗈, 𝗏ế𝗍 𝗍𝗁ươ𝗇𝗀

 

Ý kiến khách hàng

Sản phẩm hot

Tin tức

  • Xem tất cả